loading...
WRÓĆ DO STRONY

Dane Osobowe

Informujemy, że Grupa Dr Irena Eris S.A wyznaczyła dla spółek: Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris Sp. z o. o., Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris Sp. z o. o. oraz Hotele SPA Dr Irena Eris Sp. z o. o. Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Czarnecką.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 

Kontakt:

Inspektor Ochrony Danych 
ul. Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno
adres e-mail: iod@drirenaeris.com